Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази политика за поверителност определя как Уебсайта https://shop.darkandmilk.com/ (наричан по-долу “Уебсайта“)
използва и защитава всяка информация, която ще предоставят Потребителите (наричани по-долу „Потребителите“), когато използват този сайт. Дарк енд Милк ЕООД се ангажира да гарантира, че Вашите лични данни са защитени. В документа се описва по какъв начин можем да събираме или получаваме Вашите лични данни, видовете лични данни, които можем да събираме, как използваме, споделяме и защитаваме тези данни, продължителността на съхраняване на тези данни, както и информация за Вашите права при използване на Уебсайта.

КАК МОЖЕМ ДА СЪБИРАМЕ ИЛИ ПОЛУЧАВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ВАС

Уебсайта може да събира или получава лични данни от Вас по различен начин посредством Вашето използване на Уебсайта.
Можете да решите да ни изпратите Ваши лични данни или друга информация чрез различните канали за връзка, представени на Уебсайта. Например на електронната поща, телефонните номера или онлайн формулярите в Уебсайта.
Можем да използваме “бисквитки“ или сходни технологии, които събират определена информация за използването на Уебсайта, когато осъществявате достъп, разглеждате и използвате Уебсайта. “Бисквитката“ представлява файл с данни, който се разполага на компютър или мобилно устройство, използван за посещаване на уебсайтове. Не разрешаваме на трети лица да качват “бисквитки“ на Вашето устройство. „Бисквитките“ се използват за извършване, поддържане и подобряване на нашите услуги. Можете да деактивирате “бисквитките“ от настройките на Вашия браузър (напр. от менюто “Предпочитания“ или “Интернет опции“ на Вашия браузър). Имайте предвид, че някои функционалности на Уебсайта е възможно да не работят правилно при деактивиране на “бисквитките“.

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО МОЖЕМ ДА СЪБИРАМЕ

Можем да събираме информация във връзка с Вашето използване на Уебсайта, IP адреса, вида на браузъра и операционната система посредством споменатите по горе „бисквитки“. Можем да събираме информация за връзка с Вас, например Вашето име, адрес на електронната поща, пощенски адрес и телефонен номер посредством каналите за връзка, представени на Уебсайта. Също така можете доброволно да ни изпращате други Ваши данни във връзка с направени от Вас запитвания или коментари. Въпреки това Ви съветваме да не предоставяте повече лични данни от необходимите.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ СЪБРАНИТЕ ОТ НАС ЛИЧНИ ДАННИ

​Ние изискваме тази информация, за да разберем вашите нужди и да ви даде по-добро обслужване и по-специално по следните причини:
– Използваме Вашите лични данни за да отговаряме на Вашите коментари или запитвания;
– Усъвършенстваме Уебсайта, включително за подобряване на работата с Уебсайта от страна на потребителите;
– Диагностицираме проблеми с нашите сървъри;
Ние може да използваме информацията, за да подобрим нашите продукти и услуги;
Ние може периодично да изпращаме рекламни имейли за нови продукти, специални предложения или друга информация, която смятаме, че може да намерите за интересна, като използваме имейл адреса, който сте предоставили. Може да поискате Вашия имейл да не се използва за целите на директния маркетинг, като ни уведомите на нашата електронна поща darkandmilk@abv.bg;
Ние може да използваме информацията, за да персонализираме сайта според вашите интереси.
Ако решите да не предоставяте Вашите лични данни, няма да можем да извършваме горепосочените
услуги.

КАК МОЖЕМ ДА СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Дарк енд Милк ЕООД не продава, не отдава под наем и не търгува с Вашите лични данни. Дарк енд Милк ЕООД може да споделя Вашите лични данни само с:
– Собственици на Дарк енд Милк ЕООД, за да се даде възможност за осъществяване на комуникация във връзка с консултации за продукти и услуги и продуктова информация за поръчваните от Вас продукти и услуги от Дарк енд Милк ЕООД;
– Държавни органи или други трети страни, ако това се изисква от закона или целесъобразно е необходимо за защита на правата, собствеността и сигурността на трети лица или на нашата фирма.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние се ангажираме да гарантираме, че информацията ви е сигурна. За да се предотврати неоторизиран достъп или разкриване, ние въведохме подходящи физически, електронни и управленски процедури, за да предпазим информацията, която събираме онлайн.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съхраняваме личните данни колкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани (вж. по-горе раздел „Как използваме събраните от нас лични данни“), освен ако не е предвидено друго от закона.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Уебсайтa може да съдържа връзки към уебсайтове, поддържани от трети страни, чиято информация и практики за защита на личните данни се различават от нашите. Не носим отговорност за прилаганите практики за управление на информацията или защитата на личните данни от тези трети страни. Насърчаваме Ви да прочетете политиките за поверителност на уебсайтовете на всички трети страни преди да използвате съответните уебсайтове или преди да предоставяте лични данни или друга информация на или посредством тези уебсайтове.

ИЗМЕНЕНИЯ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЕБСАЙТА

Дарк енд Милк ЕООД си запазва правото да променя Политиката за поверителност на личните данни на Уебсайта по всяко време. При промяна на настоящата Политика за поверителност на личните данни ще актуализираме датата на влизането им в сила, като съответните промени влизат в сила от момента на тяхното публикуване. Насърчаваме Ви да преглеждате периодично Политиката за поверителност на личните данни на настоящия Уебсайт.

ВАШИТЕ ПРАВА

Вашите права съгласно приложимото законодателство могат да включват достъп до обработваните от нас Ваши лични данни, правото на промяна, изтриване или блокиране на тези лични данни и правото на възражение на определени дейности за обработка на лични данни. За да можете да упражнявате тези права, трябва да изпратите писмено заявление, използвайки посочените по-долу данни за връзка.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Ако имате някакви коментари или запитвания във връзка с настоящата Политика за поверителност на личните данни на Уебсайта, ако желаете да ни уведомите за промени в информацията за Вас, с която разполагаме, или да упражните своите права, можете да се свържете с нас на електронната ни поща darkandmilk@abv.bg