Общи условия за ползване

Условия за ползване

Общи условия за ползване на https://shop.darkandmilk.com/ – онлайн магазин собственост на Шокобон ЕООД.
Вие може да закупите предлаганите продукти и те да бъдат получени от физическия магазин или доставени до посочения от вас адрес за достaвка или офис на куриерска фирма ЕКОНТ.
Всеки потребител на сайта https://shop.darkandmilk.com/ приема Общите условия за ползване на сайта от момента на влизането в него и през цялото време на ползване до напускането на сайта (с изключение на линка към настоящите Общи условия). Моментът, в който потребителя се съгласи с Общите условия, се счита за начален момент на договора между горепосочения и доставчика: Шокобон ЕООД, ЕИК:202454879, гр. София, ул. Боян Магесник 28-30 (за по – накратко наричан Търговец).

1. Права и задължения на страните:

Търговеца се задължава:
· да достави на клиента в срок заявената от него стока;
· да прехвърли на клиента собствеността на заявената за покупка стока;
· да уведоми клиента за начина на плащане, доставка и изпълнение на договора;
· да уведоми клиента за стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките или услугите, свързани с тяхната доставка;
· да посочи служебен или електронен адрес, на който клиентът може да изпраща жалби или предложения относно закупените стоки;
· в съответствие с естеството на продуктите, които произвеждаме, Потребителят е наясно, че след като сме приели поръчката, изпълнението и се счита за започнало и затова Потребителят вече няма право да оттегля заявката за услуга;
· Потребителят може да откаже да плати сумата на поръчката само ако е направил рекламация при получаването и, и е получил отговор от Шокобон ЕООД, който е благоприятен за Потребителя към момента на доставката.

Клиентът се задължава:
· да предостави на Търговеца предварителното си съгласие за закупуване на определената от него стока чрез електронната си поща или след проведен телефонен разговор със служител на Търговеца;
· да посочи точен и валиден телефон за контакт, адрес за доставка и електронен адрес;
· да предостави на Търговеца съгласието си за изпълнението на договора след като поръчката е направена в срока установен в Общите условия за ползване;
· да получи стоката и да плати нейната себестойност;
· да заплати разходите по доставката, съобразно условията посочени по-надолу в договора;
· да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
· да уведоми служител на Търговеца, ако желае да прегледа поръчаната стока преди заплащането й;
· Клиентът е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки и придружаващите ги документи, без нарушения при евентуално предявяване право на отказ от поръчката или при рекламация.

2. Условия за доставка:

· Търговеца се задължава след получаване на поръчката и уточняване на начина на разплащане да достави на Клиента поръчаната стока;
· При невъзможност за изпълнение на поръчката, Търговеца, в рамките на два работни дни след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за невъзможността й чрез телефонен разговор със служител на Търговеца и обсъжда вариантите за корекция на поръчката в полза на Клиента;
· При посочен неверен или сгрешен адрес и/или телефон при подаване на заявката в онлайн магазина на Търговеца, фирмата не носи отговорност;
· В случай, че Търговеца изпълни друго вместо поръчаното от Клиента и потребителят упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоките са за сметка на Търговеца.
· Всички обявени цени са в български левове и са крайни за продукта.
· Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. Към нея е приложена цялата придружаваща документация, изисквана по закон, включително фактура и/или разписка за пощенски паричен превод, издадена от куриера при доставянето на поръчката. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава фискални касови бележки (чл. 3, ал. 1; чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г.). Затова е добре да я запазите – тя доказва вашето плащане и замества касовия бон.
· При предаване на стоката, клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи като по този начин се финализира сключения договор за покупко-продажба и Клиентът удостоверява съгласието си за получената стока. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката в момента на нейната доставка.
· В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес или не потърси поръчаната стока в посочения офис на куриерска фирма, Търговеца се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
· Договорът поражда действие между страните след началото на изработването на поръчката, предмет на заявлението за покупка и след потвърждаване на валидността на заявката на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез посочения електронен адрес.
· С потвърждение на поръчката, по смисъла на закона, се сключва договор за продажба от разстояние
· С окончателното оформяне и потвърждение на поръчката, вие, като клиент, се съгласявате с общите условия на настоящия договор, при които стоката ще ви бъде доставена. С тази клауза се уреждат индивидуалните договорни отношения между страните.

3. Начини на плащане и доставка:

3.1. Плащане:
– Заплащането се извършва с наложен платеж при доставянето на стоката или предварително по банков път, с карта или с други платежни средства.
3.2. Доставка:
– Работим само с куриерска фирма Еконт
– Поръчката може да вземете и от магазин Chocolaterie, гр. София, ул. Оборище 80, раб. време: 11.30-19.00ч., без неделя

Ориентировъчни цени на доставки до 1 кг. с ЕКОНТ:
                         1. До поискване от офис на ЕКОНТ, започват от 6.10 лв.
                         2. До адрес посочен от получателя, доставките започват от 7.90 лв.

ВНИМАНИЕ! Ако в момента на поръчката има липсващ продукт, вие ще бъдете информирани и само с вашето съгласие ще бъде заменен с друг продукт.

4. Право на отказ от закупена стока:

В съответствие с естеството на продуктите, които произвеждаме, Потребителят е наясно, че след като сме приели поръчката, изпълнението и се счита за започнало и затова Потребителят вече няма право да оттегля заявката за услуга.

Потребителят може да откаже да плати сумата на поръчката само ако е направил рекламация при получаването и, и е получил отговор от Шокобон ЕООД, който е благоприятен за Потребителя към момента на доставката.

5. Рекламации:

При получаването на стоката от куриера и установено несъответствие с направената поръчка, клиентът има право да предяви рекламация пред куриера и да откаже да плати сумата. Ако тя е била платена по банков път или с карта, то Търговеца се задължава в срок от 5 работни дни да възстанови сумата, след като поръчката бъде върната до адреса от който е изпратена.

6. Лични данни:

6.1. Търговеца полага дължимата грижа за защита на личните данни на клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка.
6.2. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговеца може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
6.3. Търговеца има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: darkandmilk@abv.bg 

7. Разкриване на информация:

7.1. Търговеца се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
7.2. е получено изричното съгласие на клиента;
7.3. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
7.4. Търговеца е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

8. Отговорност:

Търговеца не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на Търговеца – случаи на непреодолима сила, лоши метеорологични условия, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Търговеца.

9. Арбитраж:
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез искове, отправени до Арбитражния съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.
АДРЕС за кореспонденция с “ Шокобон“ ЕООД:
Гр. София, ул. Боян Магесник 28-30
Телефон: 0886 439 722, Email: darkandmilk@abv.bg